วันพฤหัสบดีที่ 19 กรกฎาคม พ.ศ. 2555

ภาษาไทย

ภาษาไทย

สนทนาภาษาไทย
สนทนาภาษาไทย

ลำเจียก : สวัสดีตอนเช้านะจำเรียง
จำเรียง : ค่ะ สวัสดีตอนเช้านะลำเจียก
ลำเจียก : อากาศวันนี้สดชื่นมากเลยจำเรียงว่าไหม
จำเรียง : ใช่จ้า ฉันรู้สึกว่าอากาศวันนี้สดชื่นมากเลย
ลำเจียก : ฉันคิดว่าอากาศวันนี้เหมาะสำหรับทำกิจกรรมกลางแจ้งมากเลยจำเลียง
                คิดเหมือนฉันไหม

จำเรียง : นั้นสินะ ฉันว่าเราไปวิ่งเล่นกันดีกว่า เธอจะไปกับเราไหมลำเจียก
ลำเจียก : ไปสิ งั้นเราไปกันเลย


คำศัพท์ภาษาไทย


ก๊ก    กลุ่ม, พวก, พรรค, เหล่า, หมู่
กง     ส่วนรอบของล้อรถหรือเกวียน
กฎจราจร  กฏหมายการใช้ทางของผู้ขับขี่ คนเดินเท้าหรือคนที่จูงขี่ หรือไล่ต้อนสัตว์
กฐิน      ผ้าพิเศษที่พระพุทธเจ้าทรงอนุญาตแก่ภิกษุสงฆ์เฉพาะกฐินกาล, ตามศัพท์
                  แปลว่า ไม้สะดึง คือ ไม้แบบสำหรับตัดจีวร
กติกา     กฎเกณฑ์หรือข้อตกลงที่บุคคลตั้งแต่ 2 ฝ่ายขึ้นไปกำหนดขึ้นเป็นหลักปฏิบัติ
กนก         ทองคำ
กร มือ,   แขน
กรรณ      หู
กรรม     การกระทำที่ส่งผลร้ายมาถึงปัจจุบัน
กระฉับกระเฉง     คล่องแคล่ว, แข็งขัน, กระปรี้กระเปร่า, ว่องไว
กระชั้นชิด            ใกล้เข้ามา
 ขจี     งามสดใส
ขนบธรรมเนียม    แบบอย่างที่นิยมกัน
ขนบประเพณี     จารีตประเพณีที่วางเป็นระเบียบแบบแผนไว้แล้ว
ขนาบ        ประกบเข้าให้แน่น, ประชิดเข้าไปทั้ง 2 ข้าง, ติดชิดกันอยู่ทั้ง 2 ข้าง
ขบวน           พวกที่จัดเป็นแถวเป็นแนวหรือเป็นหมวดเป็นหมู่อย่างขบวนแห่ ขบวนรถ
                     ขบวนเรือ
ข่มเหง         ใช้กำลังรังแกแกล้งทำความเดือดร้อนให้ผู้อื่น
ขมัง แข็ง,    แรง, แกร่ง
ขยายพันธุ์    ทำให้พันธุ์มีจำนวนมากขึ้น
ขรัว             คำเรียกภิกษุที่มีอายุมากหรือผู้ที่บวชเมื่อแก่ หรือ ฆราวาสชายผู้สูงอายุ
ขวนขวาย  หมั่นเสาะแสวงหาโดยไม่หยุดนิ่ง
ขวัญ          มิ่งมงคล, ความดี
ขวัญข้าว    มิ่งขวัญของข้าว
ขวาก        ไม้หรือเหล็กเป็นต้นมีปลายแหลม สำหรับปักหรือโปรยเพื่อดักหรือให้ตำผู้ผ่าน
                  เข้าไป
ขวานผ่าซาก    พูดตรง ไม่ไพเราะหู          
คงคา       ชื่อแม่น้ำสำคัญสายหนึ่งในประเทศอินเดีย
คณบดี       หัวหน้าคณะในมหาวิทยาลัย
คดีความ   เรื่องที่พิพาทหรือกล่าวหากันในทางกฎหมาย
คติธรรม   ธรรมที่เป็นแบบอย่าง
คทาธร      กระบอง
คมเข้ม     หน้าตาคมคาย
ครบถ้วน    สมบูรณ์, พร้อม
ครรลอง    แนวทาง, หนทาง, รูปแบบ
ครวญ      ร่ำไห้, รำพึงรำพัน
ครอบครอง   เป็นเจ้าของ
คำศัพท์ภาษาไทยเพิ่มเติม   http://pics.unigang.com/all//387.pdf

วันพุธที่ 18 กรกฎาคม พ.ศ. 2555

ภาษาสิงคโปร์ภาษาสิงคโปร์
      สนทนาภาษาสิงคโปร์

จ่างเตอ : หนี่ สี่ ฮวน ทิง เสินเมอ ย่าง เตออินเย่   เธอชอบฝังเพลงประเภทไหนหรอ
หลิงชือ : หว่อ เสินเมอ อินเย่ตัวสี่ฮวน,ต้านวื่อ หว่อ จุ้ยสี่ฮวน หลิวสิงอิงเย่ 
                ทำไมถามฉันอย่างนั้นล่ะ เพลงประเภทไหนก็ ชอบหมดเลย,แต่แนไม่ชอบเพลงป๊อบ
จ่างเตอ : หว่อโหย่ว จี่จาง เหยี่ยนช่างฮุ่ย เตอ เหมินเพี้ยว,หนี่เสี่ยง เหอ หว่อ อี้ ฉี่ ชวู่ มะ                                                                                                              ฉันมีตั่วคอนเสิร์ตสองสามใบ,         เธอไปกับฉันไหม
หลิงชือ : ซื่อ เสิน เมอ ย่าง เตอ อิน เย่  เป็นเพลงแนวไหนอ่ะ
จ่างเตอ : หลิวสิง อิน เย่  เพลงป๊อบจ้า
หลิงชือ : เสินเมอ สือ เจียนเนอ  แล้วเมื่อไหร่ละ
จ่างเตอ : หมิง เทียน หว่าน ซ่าง ปา เตี่ยน จง  พรุ่งนี้ตอนแปดโมงเย็น

คำศัพท์ภาษาสิงคโปร์
     ภาษา ภาษาทางราชการ คือ ภาษามาเลย์ จีนกลาง ทมิฬ และอังกฤษ สิงคโปร์ส่งเสริมให้ประชาชนพูด 2 ภาษา โดยเฉพาะจีนกลาง ในขณะที่ภาษาอังกฤษเป็นภาษาที่ใช้ในการติดต่องานและในชีวิตประจำวัน


คำศัพท์จีนกลาง

饮料及酒  เครื่องดื่มและเหล้า
คำศัพท์
พินอิน
คำอ่าน
ความหมาย
kě
เข่อเล่อ
โค้ก
百事
bái shì
ไป๋ซื่อ
เปบซี่
可可
kěkě
เคอเข่อ
โกโก้
chá
ฉา
ชา
咖啡
kāfēi
คาเฟย
กาแฟ
果汁
guŏzhī
กั่วจือ
น้ำผลไม้
牛奶
niúnăi
หนิวหน่าย
นมสด
啤酒
píjiŭ
ผีจิ่ว
เบียร์
威士忌酒
wēishìjìjiŭ
เวยซื่อจี้จิ่ว
เหล้าวิสกี้
báilándì
ไป๋หลานตี้
เหล้าบรั่นดี
葡萄酒
pútáojiŭ
ผูเถาจิ่ว
ไวน์
鸡尾
jīwěijiŭ
จีเวยจิ่ว
ค็อกเทล
xiāngbīnjiŭ
เซียงปิงจิ่ว

เหล้าแชมเปญ