วันศุกร์ที่ 17 สิงหาคม พ.ศ. 2555

ข้อมูลของประเทศอาเซียน 10 ประเทศ


ประเทศอาเซียน 10 ประเทศ

ปัจจุบันประเทศในอาเซียน มีอยู่ 10 ประเทศ โดยมีข้อมูลของแต่ละประเทศดังนี้


 1.บรูไน ดารุสซาลาม (Brunei Darussalam)
เมืองหลวง : บันดาร์ เสรี เบกาวัน
ภาษา : ภาษามาเลย์ เป็นภาษาราชการ รองลงมาเป็นอังกฤษและจีน
ประชากร : ประกอบด้วย มาเลย์ 66%, จีน11%,อื่นๆ 23%
นับถือศาสนา : อิสลาม 67%, พุธ 13%, คริสต์ 10%
ระบบการปกครอง : ระบอบสมบูรณาญาสิทธิราชย์2.กัมพูชา (Cambodia)
เมืองหลวง : กรุงพนมเปญ
ภาษา : ภาษาเขมร เป็นภาษาราชการ รองลงมาเป็นอังกฤษ, ฝรั่งเศส, เวียดนามและจีน
ประชากร : ประกอบด้วย ชาวเขมร 94%, จีน 4%,อื่นๆ 2%
นับถือศาสนา : พุทธ(เถรวาท) เป็นหลัก
ระบบการปกครอง : ประชาธิปไตยแบบรัฐสภา โดยมีพระมหากษัตย์เป็นประมุขภายใต้รัฐธรรมนูญ3.อินโดนีเซีย (Indonesia)
เมืองหลวง : จาการ์ตา
ภาษา : ภาษาอินโดนีเซีย เป็นภาษาราชการ
ประชากร : ประกอบด้วย ชนพื้นเมืองหลายกลุ่ม มีภาษามากกว่า 583 ภาษา ร้อยละ 61 อาศัยอยู่บนเกาะชวา
นับถือศาสนา : อิสลาม 87%, คริสต์ 10%
ระบบการปกครอง : ประชาธิปไตยที่มีประธานาธิปดีเป็นประมุข และหัวหน้าฝ่ายบริหาร4.ลาว (Laos)
เมืองหลวง : นครหลวงเวียงจันทร์
ภาษา : ภาษาลาว เป็นภาษาราชการ
ประชากร : ประกอบด้วย ชาวลาวลุ่ม 68%, ลาวเทิง 22%, ลาวสูง 9% รวมประมาณ 68 ชนเผ่า
นับถือศาสนา : 75% นับถือพุทธ, นับถือผี 16%
ระบบการปกครอง : สังคมนิยมคอมมิวนิสต์ (ทางการลาวใช้คำว่า ระบบประชาธิปไตยประชาชน)5.มาเลเซีย (Malaysia)
เมืองหลวง : กรุงกัวลาลัมเปอร์
ภาษา : ภาษามาเลย์ เป็นภาษาราชการ รองลงมาเป็นอังกฤษและจีน
ประชากร : ประกอบด้วย มาเลย์ 40%, จีน33%, อินเดีย 10%, ชนพื้นเมืองเกาะบอร์เนียว 10%
นับถือศาสนา : อิสลาม 60%, พุธ 19%, คริสต์ 11%
ระบบการปกครอง : ประชาธิปไตยในระบบรัฐสภา6.พม่า (Myanmar)
เมืองหลวง : เนปีดอ (Naypyidaw)
ภาษา : ภาษาพม่า เป็นภาษาราชการ
ประชากร : ประกอบด้วยเผ่าพันธุ์ 135 มี 8 เชื้อชาติหลักๆ 8 กลุ่ม คือ พม่า 68%, ไทยใหญ่ 8%, กระเหรี่ยง 7%, ยะไข่ 4% จีน 3% มอญ 2% อินเดีย 2%
นับถือศาสนา : นับถือพุทธ 90%, คริสต์ 5% อิสลาม 3.8%
ระบบการปกครอง : เผด็จการทางทหาร ปกครองโดยรัฐบาลทหารภายใต้สภาสันติภาพและการพัฒนาแห่งรัฐ


 7.ฟิลิปปินส์ (Philippines)
เมืองหลวง : กรุงมะนิลา
ภาษา : ภาษาฟิลิปิโน และภาษาอังกฤษ เป็นภาษาราชการ รองลงมาเป็น สเปน, จีนฮกเกี้ยน, จีนแต้จิ๋ว ฟิลิปปินส์ มีภาษาประจำชาติคือ ภาษาตากาล็อก
ประชากร : ประกอบด้วย มาเลย์ 40%, จีน33%, อินเดีย 10%, ชนพื้นเมืองเกาะบอร์เนียว 10%
นับถือศาสนา : คริสต์โรมันคาทอลิก 83% คริสต์นิกายโปรเตสแตนต์, อิสลาม 5%
ระบบการปกครอง : ประชาธิปไตยแบบประธานาธิปดีเป็นประมุขและหัวหน้าฝ่ายบริหาร


 8.สิงคโปร์ (Singapore)
เมืองหลวง : สิงคโปร์
ภาษา : ภาษามาเลย์ เป็นภาษาราชการ รองลงมาคือจีนกลาง ส่งเสริมให้พูดได้ 2 ภาษาคือ จีนกลาง และให้ใช้อังกฤษ เพื่อติดต่องานและชีวิตประจำวัน
ประชากร : ประกอบด้วยชาวจีน 76.5%, มาเลย์ 13.8%, อินเดีย 8.1%
นับถือศาสนา : พุทธ 42.5%, อิสลาม 14.9%, คริสต์ 14.5%, ฮินดู 4%, ไม่นับถือศาสนา 25%
ระบบการปกครอง : สาธารณรัฐ (ประชาธิปไตยแบบรัฐสภา มีสภาเดียว) โดยมีประธานาธิปดีเป็นประมุข และนายกรัฐมนตรีเป็นหัวหน้าฝ่ายบริหาร


 9.เวียดนาม (Vietnam)
เมืองหลวง : กรุงฮานอย
ภาษา : ภาษาเวียดนาม เป็นภาษาราชการ
ประชากร : ประกอบด้วยชาวเวียด 80%, เขมร 10%
นับถือศาสนา : พุทธนิกายมหายาน 70%, คริสต์ 15%
ระบบการปกครอง : ระบบสังคมนิยม โดยพรรคคอมมิวนิสต์เป็นพรรคการเมืองเดียว


 10.ประเทศไทย (Thailand)
เมืองหลวง : กรุงเทพมหานคร
ภาษา : ภาษาไทย เป็นภาษาราชการ
ประชากร : ประกอบด้วยชาวไทยเป็นส่วนใหญ่
นับถือศาสนา : พุทธนิกายเถรวาท 95%, อิสลาม 4%
ระบบการปกครอง : ระบบประชาธิปไตยแบบรัฐสภา อันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข

วันพฤหัสบดีที่ 19 กรกฎาคม พ.ศ. 2555

ภาษาไทย

ภาษาไทย

สนทนาภาษาไทย
สนทนาภาษาไทย

ลำเจียก : สวัสดีตอนเช้านะจำเรียง
จำเรียง : ค่ะ สวัสดีตอนเช้านะลำเจียก
ลำเจียก : อากาศวันนี้สดชื่นมากเลยจำเรียงว่าไหม
จำเรียง : ใช่จ้า ฉันรู้สึกว่าอากาศวันนี้สดชื่นมากเลย
ลำเจียก : ฉันคิดว่าอากาศวันนี้เหมาะสำหรับทำกิจกรรมกลางแจ้งมากเลยจำเลียง
                คิดเหมือนฉันไหม

จำเรียง : นั้นสินะ ฉันว่าเราไปวิ่งเล่นกันดีกว่า เธอจะไปกับเราไหมลำเจียก
ลำเจียก : ไปสิ งั้นเราไปกันเลย


คำศัพท์ภาษาไทย


ก๊ก    กลุ่ม, พวก, พรรค, เหล่า, หมู่
กง     ส่วนรอบของล้อรถหรือเกวียน
กฎจราจร  กฏหมายการใช้ทางของผู้ขับขี่ คนเดินเท้าหรือคนที่จูงขี่ หรือไล่ต้อนสัตว์
กฐิน      ผ้าพิเศษที่พระพุทธเจ้าทรงอนุญาตแก่ภิกษุสงฆ์เฉพาะกฐินกาล, ตามศัพท์
                  แปลว่า ไม้สะดึง คือ ไม้แบบสำหรับตัดจีวร
กติกา     กฎเกณฑ์หรือข้อตกลงที่บุคคลตั้งแต่ 2 ฝ่ายขึ้นไปกำหนดขึ้นเป็นหลักปฏิบัติ
กนก         ทองคำ
กร มือ,   แขน
กรรณ      หู
กรรม     การกระทำที่ส่งผลร้ายมาถึงปัจจุบัน
กระฉับกระเฉง     คล่องแคล่ว, แข็งขัน, กระปรี้กระเปร่า, ว่องไว
กระชั้นชิด            ใกล้เข้ามา
 ขจี     งามสดใส
ขนบธรรมเนียม    แบบอย่างที่นิยมกัน
ขนบประเพณี     จารีตประเพณีที่วางเป็นระเบียบแบบแผนไว้แล้ว
ขนาบ        ประกบเข้าให้แน่น, ประชิดเข้าไปทั้ง 2 ข้าง, ติดชิดกันอยู่ทั้ง 2 ข้าง
ขบวน           พวกที่จัดเป็นแถวเป็นแนวหรือเป็นหมวดเป็นหมู่อย่างขบวนแห่ ขบวนรถ
                     ขบวนเรือ
ข่มเหง         ใช้กำลังรังแกแกล้งทำความเดือดร้อนให้ผู้อื่น
ขมัง แข็ง,    แรง, แกร่ง
ขยายพันธุ์    ทำให้พันธุ์มีจำนวนมากขึ้น
ขรัว             คำเรียกภิกษุที่มีอายุมากหรือผู้ที่บวชเมื่อแก่ หรือ ฆราวาสชายผู้สูงอายุ
ขวนขวาย  หมั่นเสาะแสวงหาโดยไม่หยุดนิ่ง
ขวัญ          มิ่งมงคล, ความดี
ขวัญข้าว    มิ่งขวัญของข้าว
ขวาก        ไม้หรือเหล็กเป็นต้นมีปลายแหลม สำหรับปักหรือโปรยเพื่อดักหรือให้ตำผู้ผ่าน
                  เข้าไป
ขวานผ่าซาก    พูดตรง ไม่ไพเราะหู          
คงคา       ชื่อแม่น้ำสำคัญสายหนึ่งในประเทศอินเดีย
คณบดี       หัวหน้าคณะในมหาวิทยาลัย
คดีความ   เรื่องที่พิพาทหรือกล่าวหากันในทางกฎหมาย
คติธรรม   ธรรมที่เป็นแบบอย่าง
คทาธร      กระบอง
คมเข้ม     หน้าตาคมคาย
ครบถ้วน    สมบูรณ์, พร้อม
ครรลอง    แนวทาง, หนทาง, รูปแบบ
ครวญ      ร่ำไห้, รำพึงรำพัน
ครอบครอง   เป็นเจ้าของ
คำศัพท์ภาษาไทยเพิ่มเติม   http://pics.unigang.com/all//387.pdf