วันพฤหัสบดีที่ 19 กรกฎาคม พ.ศ. 2555

ภาษาไทย

ภาษาไทย

สนทนาภาษาไทย
สนทนาภาษาไทย

ลำเจียก : สวัสดีตอนเช้านะจำเรียง
จำเรียง : ค่ะ สวัสดีตอนเช้านะลำเจียก
ลำเจียก : อากาศวันนี้สดชื่นมากเลยจำเรียงว่าไหม
จำเรียง : ใช่จ้า ฉันรู้สึกว่าอากาศวันนี้สดชื่นมากเลย
ลำเจียก : ฉันคิดว่าอากาศวันนี้เหมาะสำหรับทำกิจกรรมกลางแจ้งมากเลยจำเลียง
                คิดเหมือนฉันไหม

จำเรียง : นั้นสินะ ฉันว่าเราไปวิ่งเล่นกันดีกว่า เธอจะไปกับเราไหมลำเจียก
ลำเจียก : ไปสิ งั้นเราไปกันเลย


คำศัพท์ภาษาไทย


ก๊ก    กลุ่ม, พวก, พรรค, เหล่า, หมู่
กง     ส่วนรอบของล้อรถหรือเกวียน
กฎจราจร  กฏหมายการใช้ทางของผู้ขับขี่ คนเดินเท้าหรือคนที่จูงขี่ หรือไล่ต้อนสัตว์
กฐิน      ผ้าพิเศษที่พระพุทธเจ้าทรงอนุญาตแก่ภิกษุสงฆ์เฉพาะกฐินกาล, ตามศัพท์
                  แปลว่า ไม้สะดึง คือ ไม้แบบสำหรับตัดจีวร
กติกา     กฎเกณฑ์หรือข้อตกลงที่บุคคลตั้งแต่ 2 ฝ่ายขึ้นไปกำหนดขึ้นเป็นหลักปฏิบัติ
กนก         ทองคำ
กร มือ,   แขน
กรรณ      หู
กรรม     การกระทำที่ส่งผลร้ายมาถึงปัจจุบัน
กระฉับกระเฉง     คล่องแคล่ว, แข็งขัน, กระปรี้กระเปร่า, ว่องไว
กระชั้นชิด            ใกล้เข้ามา
 ขจี     งามสดใส
ขนบธรรมเนียม    แบบอย่างที่นิยมกัน
ขนบประเพณี     จารีตประเพณีที่วางเป็นระเบียบแบบแผนไว้แล้ว
ขนาบ        ประกบเข้าให้แน่น, ประชิดเข้าไปทั้ง 2 ข้าง, ติดชิดกันอยู่ทั้ง 2 ข้าง
ขบวน           พวกที่จัดเป็นแถวเป็นแนวหรือเป็นหมวดเป็นหมู่อย่างขบวนแห่ ขบวนรถ
                     ขบวนเรือ
ข่มเหง         ใช้กำลังรังแกแกล้งทำความเดือดร้อนให้ผู้อื่น
ขมัง แข็ง,    แรง, แกร่ง
ขยายพันธุ์    ทำให้พันธุ์มีจำนวนมากขึ้น
ขรัว             คำเรียกภิกษุที่มีอายุมากหรือผู้ที่บวชเมื่อแก่ หรือ ฆราวาสชายผู้สูงอายุ
ขวนขวาย  หมั่นเสาะแสวงหาโดยไม่หยุดนิ่ง
ขวัญ          มิ่งมงคล, ความดี
ขวัญข้าว    มิ่งขวัญของข้าว
ขวาก        ไม้หรือเหล็กเป็นต้นมีปลายแหลม สำหรับปักหรือโปรยเพื่อดักหรือให้ตำผู้ผ่าน
                  เข้าไป
ขวานผ่าซาก    พูดตรง ไม่ไพเราะหู          
คงคา       ชื่อแม่น้ำสำคัญสายหนึ่งในประเทศอินเดีย
คณบดี       หัวหน้าคณะในมหาวิทยาลัย
คดีความ   เรื่องที่พิพาทหรือกล่าวหากันในทางกฎหมาย
คติธรรม   ธรรมที่เป็นแบบอย่าง
คทาธร      กระบอง
คมเข้ม     หน้าตาคมคาย
ครบถ้วน    สมบูรณ์, พร้อม
ครรลอง    แนวทาง, หนทาง, รูปแบบ
ครวญ      ร่ำไห้, รำพึงรำพัน
ครอบครอง   เป็นเจ้าของ
คำศัพท์ภาษาไทยเพิ่มเติม   http://pics.unigang.com/all//387.pdf

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น