วันพุธที่ 18 กรกฎาคม พ.ศ. 2555

ภาษาบรูไน

       
ภาษาบรูไน
   สนทนาภาษาบรูไน

นายมูฮำหมัด : Selamat pagi. Izinkan saya memperkenalkan diri saya. Nama saya
                        Muhamad bin Abdullah. Dan siapakah nama anda?
                       (เซอลามัต ปาฆี อีซินกัน ซายา เมิมเปิรเกอนัลกัน ดีรี ซายา นามา ซายา
                        มูฮำหมัด บิน อับดุลลอฮ์ ดาน ซียาปากะฮ์ นามา อันดา)
                       อรุณสวัสดิ์ ขออนุญาตผมแนะนำตัวเองหน่อยครับ ผมชื่อมูฮำหมัด บิน
                       อับดุลลอฮ์ แล้วคุณละชื่ออะไร

นายไฟซอล : Selamat pagi. Nama saya Faisal bin Ali. Saya rasa sungguh gembira
                      kerana  dapat berkenalan dengan anda.

                      ( เซอลามัต ปาฆี นามา ซายา ไฟซอล บิน อาลี ซายา ราซา ซุงฆุฮ์ เฆิมบีรา
                       เกอรานา ดาปัต เบิรเกอนาลัน เดองัน อันดา )
                      อรุณสวัสดิ์ ผมชื่อ ไฟซอล บิน อาลี ผมรู้สึกดีใจที่ได้รู้จักกับคุณ
นายมูฮำหมัด :   Saya pun begitu juga.
                       (ซายา ปูน เบอฆีตู ญูฆา)
                        ผมก็เช่นกัน
            
           คำศัพท์ภาษาบรูไน
สวัสดี
ซาลามัด ดาตัง
ขอบคุณ
เตริมา กะชิ
สบายดีไหม
อาปา กาบา
ยินดีที่ได้รู้จัก
เจมบิรา ดาปัด เบอเตมู อันดา

(gembira dapat bertemu anda)
พบกันใหม่
เบอจัมปา ลากิ (berjumpa lagi)
ลาก่อน
เซลามัต ติงกัล
นอนหลับฝันดี
มิมปิ๊ มานิส

(mimpi manis)
เชิญ
เม็นเจ็มพุด (menjemput)
ใช่
ยา (ya)
ไม่ใช่
ทีแด๊ก (tidak)
อากาศดีจัง
บาอิค คอค่า (baik cauca)
อากาศร้อนมาก
ซังกัด พานัส
อากาศหนาวมาก
คอค่า ยัง ซังกัด เซจุ๊ค

(cauca yang sangat sejuk)
ไม่เป็นไร
ทีแด๊ก อปาอาปา (tidak apa-apa)

4 ความคิดเห็น: