วันพุธที่ 18 กรกฎาคม พ.ศ. 2555

ภาษาพม่าภาษาพม่า
สนทนาภาษาพม่า
บาแล :    เมงกะลา ฉีน  สวัสดีค่ะ
ซะยา : เมงกะลา สวัสดี
บาแล : บะมา จะหน่อ บะมา พยิ่ด แด  ผมเป็นคนพม่า
ซะยา : กัมโบเดีย จะมะ กัมโบเดีย พยิ่ด แด   ดิฉันเป็นคนเขมรคำศัพท์ภาษาพม่า


เตา บั่น บ่า เต่, คุ้ย โละ บ่า  = ขอโทษ
 ปดู อิงลิช สกา ปิ โย ตะ เล  = มีใครพูดภาษาอังกฤษได้บ้าง
ปดู ฉาน สกา ปิ โย ตะ เล  = มีใครพูดภาษาไทยได้บ้าง
โยเดีย = คนไทย
หยินมอง = คนขับรถ
ดาตา = ลาก่อน
เต็ดเกาดาเบ = อร่อย
เมโบ่ = แผนที่
แป เล่า แล = ราคาเท่าไหร่
เช เมี่ยม เด่ = ราคาแพง
เช ปอ เด่ = ราคาถูก
เสโช่กบ่า = ลดราคา
ไบซ้าเดะ = หิว
วาบิ = อิ่ม
ชูน = ช้อน
คาเย็น = ส้อม
เจะ อู้ อะ ฉิง = ไข่ดาว
หงะปยาเหย่ = น้ำปลา
วัวะตา = เนื้อหมู
อะเมตา = เนื้อวัว
เทมเมน = ข้าว
เย = น้ำ
เย่เอะ = น้ำเย็น
เย่นวย = น้ำร้อน
เยเคเนเย่ = น้ำแข็งเปล่า1 ความคิดเห็น:

 1. EZY ASEAN LANGUAGE SCHOOL
  นำทุกท่านเข้าสู่ทางลัดแห่งความสำเร็จ เรียนรู้ก่อนมีโอกาสสำเร็จก่อน ไม่ว่าจะเป็นอาชีพใดๆ เช่น แพทย์ พยาบาล วิศวกร ครู อาจารย์ นักการเงิน นักบัญชี นักธุรกิจ นักศึกษา พ่อค้า ประชาชน หรือ ผู้ดำเนินธุรกิจต่างๆ ได้ให้ความสำคัญกับการเรียน การลงทุนในกลุ่มประเทศอาเซียนมากขึ้น
  EZY ASEAN เปิดสอนภาษาพม่าพื้นฐาน1 รุ่น 11-1/2013
  ครู Native Speaker จบปริญญาการสอนภาษาพม่าโดยตรงจากประเทศพม่า สามารถสอนเป็นภาษาไทย อังกฤษ และพม่า เพื่อเพิ่มทักษะในการฟัง และเน้นเข้าใจง่าย ใช้งานได้ทันที
  รับจำกัด !
  เรียนเดี่ยว 20 ชม.
  เรียนกลุ่ม 30 ชม. (ไม่เกิน 20 คน)
  เรียนวันธรรมดา จันทร์ – ศุกร์ 09.00 – 12.00 และ 12.30 – 15.30
  รับสมัครถึง 15 พย. 56

  สนใจติดต่อสอบถาม
  Email : ezyasean@hotmail.com
  www.ezyasean.com
  https://www.facebook.com/EzyAsean

  ตอบลบ