วันพุธที่ 18 กรกฎาคม พ.ศ. 2555

ภาษากัมพูชา
ภาษากัมพูชา

สนทนาภาษากัมพูชาโตง : โปร๊กบอกนี้ทรัยป่นหม้าน            ของนี้ราคาเท่าไหร่
ขมอยมวยปอนเรียล                                  1000 บาท
โตง :
ทรัยเปกจ๊กทรัยบานเต๊                     แพงไปลดได้ไหม
ขมอย : จ๊กทรัย ปรำเบ็ยร้อยเรียล               ได้แค่ 800 บาท
โตง : โซ้มเรีย, โซ้มจุมเรี้ยบเรีย                ลาก่อนคำศัพท์กัมพูชา

สวัสดี
ซัวซไดย, จุมเรี้ยบซัว
ห้องน้ำ
ต๊บตึ๊ก
สวัสดี(ตอนเช้า)
อรุณซัวซไดย
ขออีก/เอาอีก
ซมเตี๊ยบ
สบายดีหรือ
ซกสะบายดี (ถาม)
จิตแพทย์
แป๊ดวิกอลจารึก
สบายดีค่ะ(ครับ)
จ๊ะ (บาด) ซกสะบายดี
เจ้าชู้
เปรี๊ยนเนียร
ขอให้มีสุขภาพดี
สุขะเพียบละออ
ช่างถ่ายรูป
เจียงถอดรูป
ขอลา
โซ้มเรีย, โซ้มจุมเรี้ยบเรีย
เข็มขัด
ซ้ายกราหวัด
ลาก่อน
เรียนซันเฮย
เข้านอน
โจรล-เด๊ก
ขอบคุณ
ออกุน, ออกุนเจริญ
ง่วงนอน 
งองเงยเด๊ก
ผม, ฉัน
ขยม
ฝัน
สุบิน
คุณชื่ออะไร
เตอเนี้ยะชัวเว่ย
เขียนจดหมาย
ซอเซ้ ซ็อมบท
ฉันชื่อสมชาย
ขยมฉม้วกสมชาย
เขียนแผนที่
ซอเซ้ แผนตี้
ฉันไม่เข้าใจ
ขยมเมิ่นยวลเต๊
วาดรูป
กู๊รูปเพรียบ
ฉันขอโทษ
ขยมโซ้มโต๊ก
เช็ค
มูลเตียนนะบัด
ซื้อของ : ช้อปปิ้ง
แชมพูสระผม
ซาบู๊เกาะเสาะ
ของนี้ราคาเท่าไหร่
โปร๊กบอกนี้ทรัยป่นหม้าน
เครื่องบิน
ยนเฮาะ (ยนต์เหาะ)
แพงไป
ทรัยเปก
โฆษก
เนี้ยะโปรกา
ลดได้ไหม
จ๊กทรัยบานเต๊
ตลาด
พซา (ออกเสียงซาก็ได้)
1 ความคิดเห็น:

  1. ถ้าต้องการพูดคำว่า"คนไร้ประโยชน์" พูดว่าไรค่ะ กับพูดว่า"ผู้ชายติดหญิง" พูดว่าไรค่ะ

    ตอบลบ